1. Home
  2. Wolder: Romeinseweg en -villa

Wolder: Romeinseweg en -villa

Over Wolder is al behoorlijk wat afgeschreven en dat gaan we niet herhalen. Ook de Stichting Heemkunde Van Wilre tot Wolder schrijft natuurlijk het nodige over Wolder.

Nieuw is vermoedelijk wel mijn theorie over het ontstaan van Wolder. De meeste schrijvers gaan uit van een onstaan voor ca. 1200 omdat toen "Wolder" in een of ander geschrift genoemd werd. De theorie die ik heb opgebouwd gaat uit van een paar punten:

  1. Het bestaan van de Romeinse heerbaan vanuit Frankrijk naar Keulen, via Maastricht. Deze liep ten westen van Wolder.
  2. Het bestaan van een Romeins landhuis op de Louwberg, de resten hiervan zijn door archivaris en pastoor van Wolder Habets, eind negentiende eeuw, gevonden.
  3. Mensen huisvestigden zich bij voorkeur op heuvel toppen.
  4. Huizen liggen aan de verbindingswegen tussen de dorpen, lint bebouwing.

Uitgaande van het bovenstaande kunnen we ons afvragen hoe die Romeinse landhuis bezitter bij zijn huis kwam, ja zelfs ooit gekomen is? Mijn antwoord daarop is door komende vanuit Frankrijk op de Romeinse weg vlak vóór Maastricht rechtsaf te slaan, ongeveer ter hoogte van de nu nog bestaande kinderboerderij in de wijk Daalhof, en dan via een heuveltop, de weg naar de top van de Louwberg te maken. Als je dat op de juiste plek doet, dan kom je in een vrijwel rechte lijn over of pal langs de heuveltop waarop de kerk van Wolder in elk geval vóór 1200 al stond, en nog steeds staat. We mogen aannemen dat wegen niet zo snel verdwijnen en komen, en wetende dat zowel de hedendaagse Lammergierstraat zowel als de Pletzerstraat al zeker 200 honderd jaar bestaan, bekijk hiertoe de kaarten op deze site, dan lijkt het mij aannemelijk dat dit grofweg de loop van de route is die de Romeinse landhuis bezitter koos om vanaf de Romeinse weg naar zijn huis te geraken. De afstand van de kinderboerderij in Daalhof tot de top van de Louwberg (Apostelhoeve) is minder dan 2 km lang. Onderstaande kaart laat de moderne route zien zoals een auto zou rijden, voor de bouw van de wijk Daalhof zou de ongetwijfeld rechter en dus veel korter geweest zijn.

Laatst geüpdatet op 2020-12-27 om 18:31:47.