1. Home
 2. Techniek
 3. Banktransacties
 4. Makefile en tools

Makefile en tools

Hierbij de Makefile voor fn. Er zijn drie aanroepen bepaald: 'make', 'make clean' en 'make install'


#
# $Id: hfst4.html,v 1.19 2016/07/29 18:37:16 luc Exp $
#
# compiles, linker opties, etc.
#
#OPTIONS = -D LEXDEBUG
INCLUDES = -I/usr/include/mysql
LIBS   = -lfl -L/usr/lib/mysql -lmysqlclient
CC    = -c -ansi -g -Wall
#
# deze objecten moeten gemaakt worden
#
OBJECTS = y.tab.o  lex.yy.o  fndb.o

#
# algemene regel voor het maken van .o bestanden
#
.c.o: 
    @gcc $(OPTIONS) $(CC) $(INCLUDES) $<

#
# afhankelijkheden voor 'fn'
#

fn:   $(OBJECTS)
    @gcc -o fn $(OBJECTS) $(LIBS)

lex.yy.c:    fnlx.l y.tab.h fnprglo.h  language.h  fnlxglo.h
    @flex $<

y.tab.c:    fnpr.y fnprglo.h  fnlxglo.h language.h fndbglo.h
    @yacc $<

y.tab.h:    fnpr.y fnprglo.h  fnlxglo.h language.h
    @yacc -d $<

fndb.o: fndb.c fnprglo.h  fnlxglo.h language.h fndbglo.h


#
# afhankelijkheden voor clean
#
clean: 
    @rm -f *.o fn lex.yy.c y.tab.[ch]


#
# afhankelijkheden voor install
#
install:    fn
    @mv fn $$HOME/bin

Versies

Tot slot de versies van de tools die fn bouwen:

Gnu C   4.1.1
Gnu make   3.81
binutils   2.17
lex   2.5.33
bison (GNU Bison)   2.3
Linux C Library   2.3.6
Dynamic linker (ldd)   2.3.6
MySQL client libraries   5.0.32
Laatst ge├╝pdatet op 2021-01-01 om 09:30:24.